Oznámení protiprávního jednání (Whistleblowing)

V souvislosti s účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možné podávat oznámení o protiprávním jednání.

Oznámení je možné podat buď elektronicky, a to prostřednictvím emailové adresy oznameni@rug.cz nebo ústně, a to osobně u níže uvedené příslušné osoby.

Příslušná osoba: Kristýna Krásná